Публікації

Соціально-педагогічні проблеми неповної сім’ї

Зображення
Терміном «неповні» позначають категорії сімей, в яких дитина до 16 років проживає з одним із батьків, що несе за неї повну відповідальність. Нерідко в таких сім'ях по декілька дітей. У них відбуваються кризові явища, що виразно простежуються в сучасному суспільстві: незадовільні матеріальні умови, соціальна незахищеність, культурно-освітній занепад, моральна деградація тощо. Існує ряд проблем, які стосуються неповних сімей, до яких відносяться соціально-економічні, педагогічні, медичні і психологічні. Серед них у більшості випадків особливе місце займають соціально-педагогічні проблеми. Гостро стоїть проблема функціонування неповної сім’ї як інституту виховання і соціалізації дітей. Відсутність одного батька у сім’ї може стати причиною неповноцінного виховання дітей. У материнських неповних сім’ях хлопчики не бачать прикладу чоловічого поведінки в сім’ї, що сприяє формуванню в процесі їх соціалізації неадекватного уявлення про рольові функції чоловіка, чоловіка, батька. Поведінка н…

Інтелектуально-пізнавальний конкурс до Всесвітнього дня дитини "Безпечне дитинство"

Зображення
20 листопада відзначався Всесвітній день дитини, який запропонували створити ще у 1925 році на міжнародній конференції з добробуту дітей, а у 1954 році Генеральна асамблея ООН рекомендувала усім країнам відзначати день дитини 20 листопада, як день солідарності і дружби дітей на планеті. Через 5 років у 1959 ця дата підкріпилася ще й знаковою подією - 20 листопада була прийнята Декларація прав дитини, а в 1989 - Конвенція прав дитини. Обидва документи є обов'язковими, вони встановили непорушні права дітей на повноцінний розвиток у суспільстві без насильства, жорстокості, голоду та експлуатації. У багатьох країнах світу до дня захисту прав дітей проводять свята і змагання. На базі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №50 ім. Г. Л. Дівіної учні 5-7 класів взяли участь в інтелектуально-пізнавальному конкурсі до Всесвітнього дня дитини "Безпечне дитинство", метою якого було закріпити компетенції безпечної поведінки та здорового способу життя, які необхідні учнів…

Стилі спілкування педагога

Зображення
Авторитарний стиль (лат. — влада) ґрунтується на безпосередньому підкоренні окремої людини або колективу владній особистості. Педагог-вихователь, що стоїть на позиціях авторитаризму, одноосібно визначає напрями діяльності учнів, регламентує кожен крок вихованців, пригнічує будь-яку ініціативу. Домінантні засоби впливу: розпорядження, вказівки, накази, інструктажі, жорсткий контроль, гальмування творчих намагань. До авторитарного стилю варто ставитись діалектично. У процесі початкового етапу розвитку колективу керівник може застосовувати окремі елементи авторитарного стилю. Лише з часом, коли члени колективу починають розуміти керівника, підтримувати його, педагог повинен виявити мудрість і відійти від авторитарних методів спілкування та поступово перебудувати свої стосунки з членами колективу на засадах демократизму. Якщо в суспільстві, в колективі незмінно "працює" авторитарний стиль міжособистісних стосунків, це призводить до застою, своєрідного ступору в розвитку суспільств…

Психолого-педагогічні прийоми виховання

Зображення
Прийоми виховання — складова частина методу, що забезпечує застосування його в певних умовах. Тому деякі дослідники розглядають методи виховання як певну сукупність прийомів виховної взаємодії з вихованцями. Методи та прийоми можуть у конкретних ситуаціях переходити один в одного. Дослідники В.Г. Рогожкін (1971), М.1. Болдирев (1981), І.С. Мар'єнко (1971) виділяють такі групи методів виховання: методи формування свідомості, методи формування досвіду поведінки, методи стимулювання і корекції поведінки школярів (В.І. Лозова, Г.В. Троцко, 1997). Методи формування свідомості особистості. Головна мета цих методів — вплив на свідомість, почуття, волю вихованців для пояснення і доведення правильності чи необхідності певної поведінки, норм і правил спілкування, ставлення до оточуючого світу та ін. До цієї групи належать методи: інформативність, навіювання, переконування, приклад, наслідування. Основними засобами реалізації методів формування свідомості індивіда є: лекції, розповіді, бесіди, …

Агресивна поведінка та конструктивні способи подолання агресивності

Зображення
Ми щодня спостерігаємо прояви жорстокості, приниження інших, образи, сварки, бійки (не тільки серед дітей, але і дорослих). Саме тому, необхідно ознайомити учнів з поняттями «агресія», «агресивність», видами агресії, причинами її виникнення, конструктивними способами подолання агресивності, розвивати у дітей навички саморефлексії, виховувати в них стриманість, ввічливість, дбайливе ставлення до свого здоров’я. А відтак, на сайті "На урок" ви можете переглянути та зберегтипросвітницько-профілактичне заняття «Агресивна поведінка та конструктивні способи подолання агресії», що допоможе у роботі соціальним педагогам та психологам у ЗЗСО за посиланням https://naurok.com.ua/prosvitnicko-profilaktichne-zanyattya-profilaktika-agresivno-povedinki-ta-konstruktivni-sposobi-podolannya-agresivnosti-63040.html


Школа без конфліктів

Зображення
19 жовтня на базі Херсонської гімназії №3 Херсонської міської ради пройшов тренінг для вчителів, соціальних педагогів та шкільних психологів "Школа без конфліктів" з прав і свобод людини та шкільної медіації. У заході прийняли участь 60 мотивованих спеціалістів соціально-психологічних служб міста та учнів гімназії. Учасники прослухали лекцію 2 неймовірно-досвідчених тренерів (Жанна Лук'яненко та Ольга Шевчук), у ході яких, учасники знайомились з кращими практиками шкільної медіації, вчилися розуміти базові права і свободи людини та опанували ненасильницьке спілкування. І все це завдяки проекту «Шкільна медіація та діалог: стратегії для молодого покоління миротворців в Україні», який команда Офіс Регіонального Розвитку реалізовує у партнерстві з Kinderhilfswerk ChildFund Deutschland за фінансової підтримки Auswärtiges Amt.

Психолого-педагогічні прийоми створення ситуації успіху

Зображення
Якщо дитину позбавити радості, віри в себе, то важко сподіватися на її світле майбутнє. «Педагогіка – це наука про творчість виховання»,- писав С. Соловейчик.
Роль ситуації успіху в навчальній діяльності В останні роки словосполучення «ситуація успіху» стало звичайним для педагогів. Ніхто не сперечається, що саме позитивні емоції стають для дитини найважливішим стимулом у навчальній діяльності. Але інколи ми забуваємо про те, що в педагогіці начебто і немає єдиного рецепту чи правила, як же створити таку ситуацію. Адже створювати її потрібно на основі індивідуального підходу, зважено, з урахуванням багатьох факторів. Діти можуть пробачити багато чого, але не байдужість з боку педагога. За результатами опитувань, діти у таких педагогів ведуть себе так, як ніби урок належить тільки їм, а не цілого класу. Як же досягти такого успіху? Іноді це - «Іскра Божа», найчастіше – майстерність, доведена до мистецтва.
Психолого-педагогічний механізм ситуації успіху Слід розрізняти поняття «успіх» і «сит…

Як створити щасливу родину: поради батькам

Зображення
15 правил щасливої сім’ї Сімейне життя часом ставить перед нами досить складні завдання. Необхідно враховувати безліч емоцій і потреб близьких людей поряд зі своїми власними, не кажучи вже про те, що кожний розраховує, що і його емоції та потреби будуть враховуватись у тій же мірі. Однак створення щасливої родини не повинно перетворюватись на виснажливу роботу або супроводжуватись сварками. Далі описані п'ятнадцять принципів щасливої родини, з якими ви можете ознайомитись самі й ознайомити свою сім'ю, зібравшись разом на сімейну раду.
1. Кожний член щасливої родини прагне бути її невід'ємною частиною Сім'я не складається, якщо деякі її члени не бажають ставати її частиною. Адже бути сім'єю означає бути однією командою – разом у горі й радості. Кожному члену сім'ї необхідно прийняти свідоме рішення про те, щоби бути її частиною, тобто бути уважним і турботливим у ставленні до решти членів своєї сім'ї.
2. Щасливі сім'ї будують міцні соціальні зв'язки Сім…

Про попередження торгівлі дітьми

Зображення
Про попередження торгівлі дітьми Майбутнє України, як і кожної держави, безпосередньо залежить від забезпечення безпеки та належного виховання дітей, найбільш уразливої частини суспільства. Тому захист цієї категорії громадян від суспільно – небезпечних посягань – одне з найважливіших завдань правової держави. Основними міжнародно-правовими актами у сфері захисту дитини від торгівлі та експлуатації є Факультативний протокол до Конвенції ООН про права дитини щодо торгівлі людьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, та покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності, а також Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Зазначені вище документи становлять частину законодавства України та відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» мають пріоритет при застосуванні. Торгівля дітьми – це комплексна проблема. Потрапивши в …